Het pensioenfonds

Bestuur

Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden.

Taken

Het bestuur stelt het beleid van het pensioenfonds vast en houdt toezicht op de uitvoering ervan.

Samenstelling

De bestuursleden zijn:

Leden werkgevers Benoemd op Benoemd tot Organisatie
Charlotte Soons 7 januari 2020 7 januari 2024 1 en 2
Jeroen van den Heuvel 20 maart 2019 20 maart 2023 5
Adri Jansen (aspirant)      
Leden werknemers Benoemd op Benoemd tot Organisatie
Harm Roeten 28 maart 2016 28 maart 2020 4
Peter Roos 20 februari 2019 20 februari 2023 3
Aldert Boonen 7 juni 2018 7 juni 2022 3
Leden pensioengerechtigden Benoemd op Benoemd tot Organisatie
Hugo Nieuwenhuijse 20 februari 2019 20 februari 2023 -
Leden onafhankelijk      
Jeroen Vredevoogd (aspirant)      
Scott Martens (aspirant)      

In het bestuur zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: 
1. De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten 
2. Dutch-man 
3. FNV 
4. CNV Vakmensen 
5. Vereniging HISWA