Het pensioenfonds

Bestuur

Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden.

Taken

Het bestuur stelt het beleid van het pensioenfonds vast en houdt toezicht op de uitvoering ervan.

Samenstelling

De bestuursleden zijn:

Leden werkgevers Benoemd op Benoemd tot Organisatie
Mevrouw C.H. Soons 7 januari 2020 7 januari 2024 1 en 2
De heer J.J. van den Heuvel 20 maart 2019 20 maart 2023 5
De heer R.A.M. van Hoesel 16 mei 2019 16 mei 2023 1 en 2
Vacature      
Leden werknemers Benoemd op Benoemd tot Organisatie
De heer H. Roeten 28 maart 2016 28 maart 2020 4
De heer P.H. Roos 20 februari 2019 20 februari 2023 3
De heer A. Boonen 7 juni 2018 7 juni 2022 3
Leden pensioengerechtigden Benoemd op Benoemd tot Organisatie
De heer H. Nieuwenhuijse 20 februari 2019 20 februari 2023 -


In het bestuur zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: 
1. De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten 
2. Dutch-man 
3. FNV 
4. CNV Vakmensen 
5. Vereniging HISWA