Het pensioenfonds

Bestuur

Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden.

Taken

Het bestuur stelt het beleid van het pensioenfonds vast en houdt toezicht op de uitvoering ervan.

Samenstelling

De bestuursleden zijn:

Leden werkgevers Benoemd op Benoemd tot Organisatie
Charlotte Soons 7 januari 2020 7 januari 2024 1 en 2
Jeroen van den Heuvel 20 maart 2019 20 maart 2023 5
Adri Jansen  30 april 2020 30 april 2024 1
Leden werknemers Benoemd op Benoemd tot Organisatie
Harm Roeten 28 maart 2020 28 maart 2024 4
Peter Roos 20 februari 2019 20 februari 2023 3
Leden pensioengerechtigden Benoemd op Benoemd tot Organisatie
Hugo Nieuwenhuijse 20 februari 2019 20 februari 2023 -
Leden onafhankelijk      
Jeroen Vredevoogd 7 juli 2020 7 juli 2024  
Scott Martens 10 september 2020 10 september 2024  

In het bestuur zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: 
1. De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten 
2. Dutch-man 
3. FNV 
4. CNV Vakmensen 
5. Vereniging HISWA