Het pensioenfonds

Beloningsbeleid

Bedragen bestuursvergoedingen en reiskostenvergoedingen

In de onderstaande tabel zijn de door het fonds gemaakte afspraken inzake vacatiegeld voor leden van bestuur, raad van toezicht en verantwoordingsorgaan opgenomen:

Bestuur

 

Vaste vergoeding per jaar

Vacatievergoeding per dagdeel

Reiskostenvergoeding

€ 0,50 per kilometer

 

 

 

 

Bestuursvergadering

 

 

 

Voorzitter en secretaris

€ 6.550

€ 540

Ja

Overige bestuursleden

€ 5.250

€ 430

Ja

Aspirant bestuursleden

Na akkoord

€ 430

Ja

 

 

 

 

Commissievergaderingen

 

 

 

Beleggingscommissie

n.v.t.

€ 430

Ja

Risicocommissie

n.v.t.

€ 430

Ja

Pensioencommissie

n.v.t.

€ 430

Ja

Voorzittersoverleg

n.v.t.

€ 540

Ja

Werkgroepen

n.v.t.

€ 430

Ja

Aspirant bestuursleden

n.v.t.

€ 430

Ja

 

 

 

 

Opleiding

Maatwerk

Sectorbijeenkomsten

n.v.t.

€ 430

Ja

 

Raad van toezicht

 

Vaste vergoeding per jaar*

Vacatievergoeding per dagdeel

Reiskostenvergoeding

€ 0,50 per kilometer

 

 

 

 

Voorzitter

€ 10.500

€ 0

Nee

Lid raad van toezicht

€ 10.500

€ 0

Nee

* De vaste vergoeding is exclusief BTW

Verantwoordingsorgaan

 

Vaste vergoeding per jaar

Vacatievergoeding per dag

Reiskostenvergoeding

€ 0,50 per kilometer

 

 

 

 

Voorzitter

€ 0

€ 430

Ja

Lid verantwoordingsorg.

€ 0

€ 430

Ja

 

 

 

 

Opleiding

Maatwerk

Sectorbijeenkomsten

 

€ 430

Ja