Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Beleggingsbeleid

Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (hierna PHJ) houdt in de investeringsbeslissingen geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving.

Omdat de secundaire wetgeving nog niet definitief is, kan PHJ niet beoordelen of het Pensioenfonds hieraan voldoet. Bovendien biedt de wetgeving kleinere entiteiten met minder dan 500 werknemers de mogelijkheid om op een minder uitgebreid niveau te rapporteren over de duurzaamheidsfactoren die het Pensioenfonds meeweegt. Het Pensioenfonds maakt gebruik van deze mogelijkheid, om hoge kosten van extra rapportages te voorkomen.

PHJ classificeert de pensioenregeling als een regeling die geen ecologische of sociale kenmerken promoot, omdat het duurzaamheidsaspect geen primaire doelstelling is van het fonds. Voor PHJ staat kwaliteit en kostenefficiënte uitvoering van het aan deelnemers toegezegde pensioen voorop. Voor een verdere onderbouwing van deze verklaring verwijst PHJ naar het MVB-beleid.

Beide verklaringen zal het Pensioenfonds evalueren zodra de secundaire wetgeving definitief is.