Het pensioenfonds

Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds ontvangt pensioenpremies om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren. Om op de lange termijn aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, belegt het pensioenfonds de pensioenpremies in aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen waarover rendement wordt behaald.

Vaststellen beleggingsbeleid

Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt het beleggingsbeleid. Hierbij houdt zij onder andere rekening met regelgeving, algemene uitgangspunten en de financiële positie van het pensioenfonds. Jaarlijks evalueert het pensioenfonds de beleggingsrichtlijnen en past zij, indien nodig, het beleid aan. In de ‘verklaring beleggingsbeginselen’ vindt u meer informatie over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Verantwoording

Het pensioenfonds is graag duidelijk over het beleggingsbeleid en de resultaten van dit beleid. In het jaarverslag van het pensioenfonds vindt u meer informatie over de resultaten van het beleggingsbeleid.

Verantwoord beleggen

De portefeuille van het pensioenfonds wordt voor een aanzienlijk deel belegd in beleggingsinstellingen. Binnen deze beleggingsinstellingen wordt een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid gevoerd dat in overeenstemming is met het duurzaam beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Bij het selecteren van beleggingsinstellingen wordt maatschappelijk verantwoord beleggen als criteria meegenomen. Meer informatie leest u in het document 'Verantwoord beleggen volgens PHJ'.

Uitvoering beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds wordt uitgevoerd door NN Investment Partners.