Wij stellen de overdracht van de pensioenen uit

Wij lieten onze deelnemers en werkgevers eerder via onze website en onze (nieuws)brieven weten dat we alle pensioenen gaan overdragen aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV). Daarvoor hebben we toestemming nodig van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Die toestemming heeft vertraging opgelopen. Daardoor kunnen we de pensioenen niet op 1 januari 2022 overdragen.

Onze deelnemers en werkgevers ontvangen een brief met meer uitleg over wat dit uitstel voor hen betekent.

Deelnemers blijven pensioen opbouwen bij PHJ

Onze deelnemers blijven gewoon pensioen opbouwen bij PHJ. Hieronder staat een rekenvoorbeeld voor hun pensioen in 2022.

 

2022

2021

Jaarsalaris

€ 25.000

€ 25.000

Franchise Het bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt.  

€ 16.377

€ 16.377

Pensioengrondslag Uw jaarsalaris min de franchise. Over dit deel bouwt u pensioen op.  

€ 25.000 - € 16.377 =
€ 8.623

€ 25.000 - € 16.377 =
€ 8.623

Opbouwpercentage Het percentage dat u elk jaar aan pensioen opbouwt.  

1,565%

1,6%

Jaarlijkse pensioenopbouw

€ 135

€ 138

Het aangepaste opbouwpercentage leidt in het voorbeeld tot € 3,- minder bruto pensioen per jaar.

Excedentpensioen loopt door

De excedentregeling is de pensioenregeling die geldt voor het deel van het salaris boven € 59.706 (2022). Die regeling loopt in 2022 door voor de werkgevers en deelnemers die het betreft.

Vrijwillige aansluiting loopt door

Voor de deelnemers van werkgevers die vrijwillig zijn aangesloten bij PHJ gaat de pensioenopbouw bij PHJ in 2022 door.

De pensioenen worden op een later moment overgedragen aan BPFV

Het bestuur is teleurgesteld dat het de pensioenen nog niet kan overdragen aan BPFV. De verwachting is dat DNB en SZW de toestemming in de loop van 2022 geven. Dan worden deelnemers en werkgevers zo snel mogelijk geïnformeerd over het vervolg.

De pensioenen worden pas bij de overdracht verlaagd

De pensioenen worden niet verlaagd per 31 december 2021. Zodra de nieuwe overdrachtsdatum bekend is, stelt het bestuur ook opnieuw vast hoeveel we de pensioenen moeten verlagen. Dat kan meer of minder zijn dan de 4% die in eerdere berichtgeving is benoemd. PHJ laat de deelnemers dan ook weten wat de overdracht betekent voor hun pensioen.

Ook deelnemers onder de 20 jaar gaan pensioen opbouwen

Vanaf 1 januari 2022 komt de startleeftijd bij PHJ te vervallen. Dat betekent dat alle medewerkers pensioen gaan opbouwen bij PHJ, ook de deelnemers onder de 20 jaar. Vakantiewerkers en stagiaires van Jachtbouw bouwen geen pensioen op. 

Vragen?

Op de hoogte blijven?

We houden deelnemers en werkgevers zo veel mogelijk digitaal op de hoogte. Deelnemers kunnen inloggen op Mijn Pensioencijfers en daar hun e-mailadres achterlaten als dat nog niet bij het pensioenfonds bekend is.