De toekomst van uw AOW en pensioen

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor uw AOW en pensioen?

Op 15 juni 2019 waren het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het erover eens: er komt een nieuw pensioenstelsel. Ze hebben toen de grote lijnen vastgelegd in het pensioenakkoord. Daarna hebben ze onderhandeld over de verdere uitwerking. Op 22 juni 2020 heeft minister Koolmees de afspraken voor het nieuwe pensioenstelsel bekendgemaakt.

Let op: We houden u graag op de hoogte over de ontwikkelingen rond het pensioenakkoord. Omdat het bestuur van PHJ ernaar streeft om uw PHJ-pensioen uiterlijk 1 januari 2022 bij een ander pensioenfonds onder te brengen, kunnen we niet aangeven welke gevolgen de afspraken uit het nieuwe pensioenakkoord voor uw PHJ-pensioen gaan hebben. Dat is aan het bestuur en de sociale partners van het nieuwe pensioenfonds.

Wat verandert er aan de AOW?

 1. AOW-leeftijd stijgt minder hard
 2. Wanneer krijgt u AOW?
 3. Hoeveel AOW krijgt u?

Lees hier wat er verandert. 

Wat verandert er aan het pensioen bij ons fonds?

De nieuwe regels gaan over uw héle pensioen. Ze gaan dus gelden voor:

 • het hele pensioen van werknemers;
 • de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers, en
 • de pensioenuitkeringen van gepensioneerden.

Dit zijn de belangrijkste punten.

Wat verandert er niet?

 • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo leggen veel mensen in Nederland samen met hun werkgever geld opzij voor hun pensioen. Het fonds beheert het geld en keert het later elke maand uit.
 • Het pensioen blijft een aanvulling op de AOW. De AOW  blijft naar alle waarschijnlijkheid uw belangrijkste inkomensbron.
 • Doordat veel werknemers meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
 • De wetgever stimuleert het opbouwen van pensioen.
 • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven pensioen opbouwen.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.

Hoe gaat het verder?

Er is inmiddels een voorstel gedaan voor de nieuwe regelgeving. De Tweede en Eerste Kamer moeten dat goedkeuren. Daarna wordt de wet veranderd. Minister Koolmees wil de nieuwe pensioenregels vanaf 2023 invoeren. Omdat het bestuur van ons fonds ernaar streeft de pensioenen per 1 januari 2022 bij een ander pensioenfonds onder te brengen, gaat dat fonds in overleg met vakbonden en werkgevers aan de slag om de pensioenregeling aan te passen. Dat moet uiterlijk op 1 januari 2027 klaar zijn.

Bekijk de tijdlijn. Als u met uw muis over de iconen beweegt, komt de toelichting in beeld.