De pensioenregeling

Wezenpensioen

Als u overlijdt, kunnen uw kinderen recht hebben op wezenpensioen.  

We stellen daarbij wel voorwaarden. Bij ons pensioenfonds is het wezenpensioen op risicobasis verzekerd. Overlijdt u terwijl u in onze branche werkt? Dan hebben uw kinderen recht op wezenpensioen. 

Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Overlijdt uw partner ook? Dan verdubbelen we het wezenpensioen per kind. Overlijdt u na uw pensionering? Dan vervalt het recht op wezenpensioen.