De pensioenregeling

Voorwaardelijk pensioen

Het voorwaardelijk pensioen (VPL-regeling) voor de houtverwerkende industrie is per 31 december 2017 beëindigd. Deze regeling was van toepassing op werknemers die werkzaam zijn in de houtverwerkende industrie en vóór 1 januari 2006 pensioen opbouwden bij ons fonds.

Wat is voorwaardelijk pensioen?

Het voorwaardelijk pensioen was een extra arbeidsvoorwaarde. De regeling stond los van de gewone pensioenregeling en werd uit een aparte ‘pot’ betaald. Als u aan de voorwaarden voldeed, kocht het fonds extra pensioen voor u in over de jaren waarin u vóór 1 januari 2006 pensioen opbouwde bij het fonds.

De voorwaarden waren:

  • u bent geboren vóór 1986, en
  • u was op 31 december 2005 én op 1 januari 2006 deelnemer van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie

U had recht op dit extra pensioen als u onafgebroken tot en met 31 december 2020 in de bedrijfstak voor de Houtverwerkende Industrie zou werken of als uw ouderdomspensioen vóór die tijd in zou gaan.

Waarom is de regeling beëindigd?

Uit berekeningen bleek dat de totale premie voor deze regeling niet voldoende was om eind 2020 de volledige pensioenaanspraken aan alle deelnemers toe te kennen. Daarom hebben cao-partijen besloten om de VPL-regeling per 31 december 2017 te beëindigen.

Wat gebeurt er met uw aanspraken?

Het voorwaardelijk pensioen uit de VPL-regeling wordt voor alle deelnemers die nog toe te kennen VPL-aanspraken hebben omgezet in regulier ouderdomspensioen. Dit betekent dat u deze aanspraken met zekerheid krijgt als u met pensioen gaat.

Wat gebeurt er met de premie?

De premie van 1,5% voor de jaren 2018 tot en met 2020 wordt nog wel ingehouden tot de eerder overeengekomen einddatum (31-12-2020). Cao-partijen hebben besloten deze premie op te nemen in een premiebestemmingsreserve van waaruit toekomstige premietekorten voor het ouderdomspensioen kunnen worden opgevangen.