De pensioenregeling

Verhoging van pensioenen

Het pensioenfonds probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met een toeslag.

Hier leggen we de verhoging van pensioenen (toeslagverlening) uit. Deze uitleg is bedoeld voor werknemers en gepensioneerden.

Wat is een toeslag?

Geld wordt elk jaar minder waard als de prijzen stijgen. Dat betekent dat ook uw pensioen bij Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw in waarde afneemt. U kunt immers minder kopen met hetzelfde geld. Om dat te voorkomen, probeert het pensioenfonds elk jaar uw pensioenen te verhogen op basis van loon- of prijsontwikkelingen. Deze verhoging heet: toeslag.

Een verhoging kan alleen als we genoeg geld hebben

Het pensioenfonds betaalt de verhogingen van uw pensioen uit het beleggingsrendement. Een verhoging kan alleen als we genoeg geld hebben. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging. Het pensioenfonds heeft geen geld gereserveerd voor een verhoging.

De hoogte van de verhoging hangt af van de beleidsdekkingsgraad

Bij het bepalen van de verhoging kijkt het pensioenfonds naar de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van ons pensioenfonds aan. Een hoge beleidsdekkingsgraad is belangrijk, omdat we de pensioenen graag ieder jaar een stukje willen verhogen. De pensioenen stijgen dan mee met de lonen en prijzen.

Bent u werknemer en bouwt u pensioen op bij dit pensioenfonds?

Dan volgt uw pensioen de loonontwikkelingen.

Bent u gepensioneerd of neemt u niet meer deel aan onze pensioenregeling?

Uw pensioen wordt dan verhoogd op basis van prijsontwikkelingen.

Geen verhoging of verlaging van pensioenen per 1 januari 2020

Uw pensioen kan alleen (gedeeltelijk) verhoogd worden als onze financiële situatie goed genoeg is. We kijken hiervoor naar onze beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad moet eind oktober van het afgelopen jaar dan hoger zijn dan 110%. Onze beleidsdekkingsgraad was toen lager. Daarom konden de pensioenen per 1 januari 2020 niet verhoogd worden. We verwachten uw pensioen ook de komende jaren niet te kunnen verhogen. Een verlaging van de pensioenen is op dit moment ook niet nodig.