De pensioenregeling

Partnerpensioen

Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Uw partner krijgt dan maandelijks een uitkering van het pensioenfonds.

Woont u samen? Dan zijn er wel voorwaarden. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks van ons ontvangt, ziet u of uw partner bij ons bekend is.

Hoe is het partnerpensioen geregeld?

Bij ons pensioenfonds is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Overlijdt u terwijl u in onze branche werkt? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen. 

U kunt zelf partnerpensioen bijverzekeren. Dit kan als u uit dienst gaat of met pensioen gaat. Uw partner krijgt dan recht op een uitkering als u overlijdt.  

Werkte u vóór 2010 in de houtverwerkende industrie? Dan heeft u binnen de pensioenregeling die toen gold, mogelijk partnerpensioen opgebouwd. 

Kijk voor alle bedragen op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u elk jaar van ons ontvangt.

Wat moet u verder weten?