De pensioenregeling

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat u straks zelf na uw pensionering krijgt.

Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever draagt de premies over aan het pensioenfonds. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons maandelijks een pensioenuitkering. Uw pensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. U mag ook eerder of later met pensioen gaan.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt jaarlijks 1,60% (2021) ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris minus de franchise. 

Bij uw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. In 2021 is de franchise € 16.377,-. 

U bouwt pensioen op over uw salaris tot het maximumloon Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen). In 2021 is dit € 58.311,-. Verdient u jaarlijks meer? Dan neemt u mogelijk deel aan de Excedentregeling.

Wat moet u verder weten?

Als uw situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen. Lees meer over de verschillende situaties bij Wat moet ik doen bij.