De pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw regelt het pensioen voor werknemers in de houtverwerkende industrie of jachtbouw.

Onze pensioenregeling is een middelloonregeling. We berekenen uw pensioen over het salaris dat u gemiddeld heeft verdiend toen u in onze branche werkte. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen

Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever draagt de premies over aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds beheert alle premies. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons een pensioenuitkering.

Het bestuur van het pensioenfonds bekijkt jaarlijks of de opgebouwde en ingegane pensioenen kunnen worden verhoogd met een toeslag.

Alle regels voor uw pensioen staan in het pensioenreglement.

Heeft u vóór 1 januari 2013 bij Pensioenfonds Jachtbouw pensioen opgebouwd? Dan is dit pensioen in beheer bij uw vorige pensioenuitvoerder, Delta Lloyd.