Bijna met pensioen

Pensioen uitruilen

Gaat u bijna met pensioen? Dan kunt u uw pensioen nog aanpassen. U ruilt hiervoor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uit. 

U maakt deze keuze als u met pensioen gaat. Of als u stopt met werken in onze bedrijfstak.

Wilt u (extra) partnerpensioen?

U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in (extra) partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner (meer) partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen gaat omlaag. Het partnerpensioen mag na uitruil niet hoger zijn dan 70% van het ouderdomspensioen.

Wilt u extra ouderdomspensioen?

Heeft u vóór 1 januari 2010 partnerpensioen opgebouwd? Dan mag u dit partnerpensioen voor een deel of helemaal omzetten in extra ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen gaat omhoog. Als u overlijdt, krijgt uw partner geen of minder partnerpensioen. Uw partner moet het hiermee eens zijn en een handtekening zetten. We vragen u om een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner mee te sturen. Dat is wettelijk verplicht. 

Vanaf 1 januari 2010 is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Het partnerpensioen is sindsdien alleen van toepassing als u overlijdt terwijl u in onze branche werkt. U kunt dit partnerpensioen dus niet omzetten in extra ouderdomspensioen.

Wat moet u doen?

  • Gaat u op uw 67e met pensioen? Dan krijgt u ongeveer 6 maanden van tevoren een keuzeformulier van ons. Geef uw keuze aan en stuur het formulier op tijd naar ons terug.
  • Gaat u eerder met pensioen? Neem dan zelf contact met ons op.